Візуальне архітектурне середовище, як джерело інформації

Ескіз

Дата

2017

Автори

Сазонова, Ю. Ф.
Демченко, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Окреслюються характерні особливості формування візуального архітектурного середовища з урахуванням параметрів інформативності. Показано, що важливу роль відграє структурування візуальної інформації та використання доцільної концентрації візуального різноманіття в контексті еволюційних перетворень архітектурного середовища. Виявлено, що візуальне сприйняття та засвоєння інформації обумовлює вибір та узгодження параметрів елементів та структурних зв’язків системи візуального архітектурного середовища.

Опис

Ключові слова

візуальне архітектурне середовище, візуальне сприйняття, візуальні параметри, візуальні елементи, параметри інформативності, естетична інформація

Бібліографічний опис

Сазонова Ю. Ф. Візуальне архітектурне середовище, як джерело інформації / Ю. Ф. Сазонова, А. В. Демченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 135-141. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset