Візуальне архітектурне середовище, як джерело інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Сазонова, Ю. Ф.
Демченко, А. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Окреслюються характерні особливості формування візуального архітектурного середовища з урахуванням параметрів інформативності. Показано, що важливу роль відграє структурування візуальної інформації та використання доцільної концентрації візуального різноманіття в контексті еволюційних перетворень архітектурного середовища. Виявлено, що візуальне сприйняття та засвоєння інформації обумовлює вибір та узгодження параметрів елементів та структурних зв’язків системи візуального архітектурного середовища.
Опис
Ключові слова
візуальне архітектурне середовище, візуальне сприйняття, візуальні параметри, візуальні елементи, параметри інформативності, естетична інформація
Бібліографічний опис
Сазонова Ю. Ф. Візуальне архітектурне середовище, як джерело інформації / Ю. Ф. Сазонова, А. В. Демченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 135-141. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання