Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Рижаков, Дмитро Андрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах виявлено нагальність та операційні особливості реінжинірингу для підприємств підрядного будівництва; визначено зміст, спрямування та масштаб трансформацій операційної системи та оргструктури підрядного підприємства у форматі проекту реінжинірингу. Обґрунтовано економічні та функціонально-часові характеристики технології Ваlanced Scorecard (BSC), або системи збалансованих показників (СЗП) в проектах реінжинірингу на підрядному підприємстві (РІПП). Забезпечено формалізований супровід процесам адміністрування проекту реінжинірингу на будівельному підприємстві, що підлягає модернізації. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу BSC щодо оцінювання стану процесів і підприємства залежно від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи через реінжиніринг проекту згідно з поточними потребами та стратегічними пріоритетами підрядного підприємства.
Опис
Ключові слова
реінжиніринг, підрядне підприємство (ПП), проект реінжинірингу підрядного підприємства (проект РІПП), мультикритеріальна оцінка проекту РІПП, управління, економічна діагностика, процесний підхід, система управління підприємством, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Рижаков Д. А. Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу / Д. А. Рижаков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 153 - 158. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання