Соціокультурні трансформації групових ідентичностей в сучасній Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Римаренко, Сергій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Протистояння «двох Україн» – питання цивілізаційного вибору України. Соціокультурна мозаїка, культурне розмаїття є надзвичайним надбанням, але в той же час одним з унікальних викликів. Питання «Хто ми?», «Хто Я?» все частіше задають собі люди різних націй, мов, культур, релігій і відповідь на ці питання далеко не завжди однозначні. Власна ідентичність вступає в конфлікт з ідентичностями національними, ціннісні національні ідентичності починають поступатися наднаціональним цінностям. Але соціокультурна мозаїка в Україні в свій час зрепродукувала саме протистояння по вісі Схід–Захід. Але останні події трансформували «лінії розломів» і наразі мова може йти не про протистояння Західної та Східної України як двох умовних полюсів, а протистояння української України та України компрадорської. І як не погодитися з Блаженішим митрополитом Любомиром Гузаром, який вважає, що протистояння в Україні – це протистояння між тими, хто любить Україну і тими, хто ні.

Опис

Ключові слова

протистояння «двох Україн», групові ідентичності в сучасній Україні, соціокультурні трансформації групових ідентичностей в сучасній Україні

Бібліографічний опис

Римаренко С. Ю. Соціокультурні трансформації групових ідентичностей в сучасній Україні / С. Ю. Римаренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 47 - 53. - Бібіліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset