Адаптогенез будівельних організацій на основі сетізації та формування мережевих структур

Ескіз

Дата

2014

Автори

Шпаков, Андрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено теоретичні та методологічні передумови використання «сетизації» – процесу утворення мережевих структур – для потреб вдосконалення конкурентоспроможності будівельних організацій, підвищення їх рівня адаптивності до різких змін у динамічному зовнішньому ринковому середовищі. Сформульовано основні принципи та механізми адаптогенезу будівельних організацій та розкрито заходи, які необхідно вжити для максимізації конкурентного потенціалу організації. Запропоновано нову модель реалізації внутрішньо-організаційної взаємодії для формування локальної та глобальної системи управління конкурентним потенціалом та вдосконалення механізмів адаптації будівельних організацій до змінного динамічного середовища та глобальних економічних змін.

Опис

Ключові слова

адаптогенез організацій, сетизація, мережеві структури, конкурентний потенціал, мережева економіка, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Шпаков А. В. Адаптогенез будівельних організацій на основі сетізації та формування мережевих структур / А. В. Шпаков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 135 - 140. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced