Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст.

Ескіз

Дата

2020

Автори

Гетун, Галина В'ячеславівна
Колякова, Віра Маркусівна
Безклубенко, Ірина Сергіївна
Баліна, Олена Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто сутність та особливості індустріального розвитку будівництва та архітектури Києва у другій половині ХІХ ст. Дослідженням охоплений виробничий комплекс тогочасного Києва включаючи розвиток промисловості, зведення мостів, створення залізничного господарства та перших інженерних систем: водогону, ка- налізації, електричного транспорту (трамваю і фунікулеру). Розглянуто передумови розвитку будів-ництва і виникнення професії інженера- будівельника. Наведені дані про спорудження і подальшу історію існування Ми- колаївського ланцюгового і Дарницького залізничного мостів Києва. Описані інженерно-технологічні та будівельно-конструктивні досягнення при зве- денні першого Київського залізничного вузла – технологію влаштування буронаби- вних паль для підсилення фундаментів будівель і споруд інженера А. Е. Страуса та особливості будівництва і експлуатації першої в Києві системи міського водогону та каналізації. Наведені рисунки із зображенням зовнішнього вигляду, планів і схем будівель і споруд, зведених у другій половині ХІХ ст. Представлено аналіз архітектурних форм і стилістичних напрямів будівель і споруд, інженерні досягнення та рішення, провадження нових конструкцій та будівельних матеріалів, які залишили після себе значний слід і суттєво вплинули на розвиток будівництва України.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, будівництво, міст, залізничний вокзал, буронабивна паля, водонапірна вежа, construction, bridge, railway station, bored piles, water tower

Бібліографічний опис

Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст. / Г. В. Гетун, В. М. Колякова, І. С. Безклубенко, О. І. Баліна // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 22 – 33. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced