Імітаційне моделювання управління життєвим циклом туристичного комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Ліп’яніна, Христина Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З точки зору історіографії розглядаються наукові підходи щодо вивчення туризму як окремої галузі народного господарства та об’єкта наукових досліджень. Розвиток туризму означає ефективне управління всіма видами ресурсів, забезпечення задоволення економічних, спеціальних та естетичних потреб туристів за умов збереження культурної цілісності, екологічної безпеки, біологічного різноманіття та систем життєзабезпечення середовища відпочинку. Основною метою дослідження є розробка стратегічного планування діяльності підприємств туристичної галузі та розроблення на цій основі практичної реалізації за допомогою AnyLogic Personal Learning Edition 7.2.0 діяльності замку у м. Скалат Тернопільської області. Запропонований комплексний підхід дозволяє досліджувати замок в різних аспектах як соціально-економічної системи з рисами проекту, процесу, об’єкта та середовища.
Опис
Ключові слова
туристичне підприємство, замок, потік туристів, імітаційне моделювання, AnyLogic Personal Learning Edition
Бібліографічний опис
Ліп’яніна Х. В. Імітаційне моделювання управління життєвим циклом туристичного комплексу / Х. В. Ліп’яніна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 123 - 128. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання