Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ярмолюк, Альона Тарасівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто перспективи взаємодії системи вищої освіти та ринку праці для формування затребуваних компетенцій фахівців, що підвищує гарантії працевлаштування випускників ВНЗ і як наслідок – конкурентоспроможність навчального закладу. Побудовано компетентнісну модель фахівця, яка передбачає врахування професійних вимог організацій-роботодавців, відповідно до якої університет організовує навчання студентів. Спроектовано освітньо-професійні траєкторії навчання фахівців, які включають в себе взаємодію ВНЗ та підприємств-партнерів. Обґрунто ванонеобхідність формування у студентів затребуваних роботодавцями професійних компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню.

Опис

Ключові слова

освітній процес, вимоги, ринок праці, компетенції, компетентнісна модель, працевлаштування

Бібліографічний опис

Ярмолюк А. Т. Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці / А. Т. Ярмолюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 171 - 177. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset