Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто перспективи взаємодії системи вищої освіти та ринку праці для формування затребуваних компетенцій фахівців, що підвищує гарантії працевлаштування випускників ВНЗ і як наслідок – конкурентоспроможність навчального закладу. Побудовано компетентнісну модель фахівця, яка передбачає врахування професійних вимог організацій-роботодавців, відповідно до якої університет організовує навчання студентів. Спроектовано освітньо-професійні траєкторії навчання фахівців, які включають в себе взаємодію ВНЗ та підприємств-партнерів. Обґрунто ванонеобхідність формування у студентів затребуваних роботодавцями професійних компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вимоги, ринок праці, компетенції, компетентнісна модель, працевлаштування
Бібліографічний опис
Ярмолюк А. Т. Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці / А. Т. Ярмолюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 171 - 177. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання