Перспективи вдосконалення будівельного права в Україні

Ескіз

Дата

2018

Автори

Мельничук, Дмитро Ігорович
Ярощук, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Контроль у будівництві є однією з найважливіших функцій державного управління в будівельній галузі. Його завдання полягає у реалізації містобудівної політики, забезпеченні дотримання вимог законодавства, державних будівельних норм та правил. В Україні ці функції виконують центральні органи державного управління.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, будівельне право, контроль будівництва, державний архітектурно-будівельний контроль, децентралізація державного управління

Бібліографічний опис

Мельничук Д. І. Перспективи вдосконалення будівельного права в Україні / Д. І. Мельничук, І. B. Ярощук // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 року. - С. 171 - 175. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced