Перспективи вдосконалення будівельного права в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Мельничук, Дмитро Ігорович
Ярощук, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Контроль у будівництві є однією з найважливіших функцій державного управління в будівельній галузі. Його завдання полягає у реалізації містобудівної політики, забезпеченні дотримання вимог законодавства, державних будівельних норм та правил. В Україні ці функції виконують центральні органи державного управління.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, будівельне право, контроль будівництва, державний архітектурно-будівельний контроль, децентралізація державного управління
Бібліографічний опис
Мельничук Д. І. Перспективи вдосконалення будівельного права в Україні / Д. І. Мельничук, І. B. Ярощук // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 року. - С. 171 - 175. - Бібліогр. : 5 назв.