Архітектурна освіта на кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Останніми роками посилились глобалістичні тенденції в архітектурному формотворенні – архітектура набуває концептуального характеру і потребує комплексного підходу до організації середовища. Один з головних напрямів сучасного зодчества – це дизайн архітектурного середовища, тобто виявлення закономірностей організації простору на різних рівнях з комплексним врахуван- ням впливу всіх формотворчих факторів. Це досить складний і багаторівневий процес.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектура, дизайн архітектурного середовища, формотворчий фактор
Бібліографічний опис
Слєпцов О. С. Архітектурна освіта на кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування / О. С. Слєпцов, С. В. Сьомка // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 3-10.
Зібрання