Архітектурна освіта на кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Слєпцов, О. С.
Сьомка, С. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Останніми роками посилились глобалістичні тенденції в архітектурному формотворенні – архітектура набуває концептуального характеру і потребує комплексного підходу до організації середовища. Один з головних напрямів сучасного зодчества – це дизайн архітектурного середовища, тобто виявлення закономірностей організації простору на різних рівнях з комплексним врахуван- ням впливу всіх формотворчих факторів. Це досить складний і багаторівневий процес.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектура, дизайн архітектурного середовища, формотворчий фактор
Бібліографічний опис
Слєпцов О. С. Архітектурна освіта на кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування / О. С. Слєпцов, С. В. Сьомка // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 3-10.
Зібрання