Дослідження особливостей тестування мобільних додатків

Ескіз

Дата

2020

Автори

Котенко, Н. О.
Жирова, Т. О.
Кулеба, М. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Мобільна індустрія зростає швидкими темпами. За даними Statista 54% від загального числа користувачів у всьому світі використовують мобільні пристрої в порівнянні з настільними комп'ютерами. Технологічні гіганти, такі як Samsung, Google, Apple і інші, продовжують випускати нові пристрої Android і iOS з постійно зростаючою швидкістю. Постійне зростання використання мобільних пристроїв призвело до того, що організації зосередилися на розроблення додатків для обслуговування своєї користувальницької бази, а отже, і виникла необхідність в тестуванні мобільних додатків. Здійснено аналіз сучасного стану останніх досліджень і публікацій, в ході якого виявлено відсутність структурованого матеріалу щодо тестування мобільних додатків. Саме тому було визначено доцільним з’ясувати особливості тестування мобільних додатків і визначити їх як орієнтир у складанні тест-плану для фахівця-початківця із забезпечення якості програмного забезпечення. Відповідно до поставленої мети розглянуто такі види тестування: тестування оновлень, тестування інтернаціоналізації, тестування зручності використання, випадкове тестування, мультиплатформенне і мультидевайсове тестування, лабораторне та атестаційне тестування. А також було встановлено особливості тестування мобільних веб- та гібридних додатків. На основі вказаних досліджень запропоновано алгоритм для тестування мобільних додатків. Отже, тестування мобільних додатків передбачає використання усіх видів тестування, але при цьому деякі з них мають суттєві відмінності. Ці відмінності полягають у специфіці підбору тестових випадків та сценаріїв, а також в особливості використання деяких методів тестування.

Опис

Ключові слова

тестування мобільних додатків, види тестування, типи мобільних додатків, тест-план, стратегія тестування, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Котенко Н. О. Дослідження особливостей тестування мобільних додатків / Н. О. Котенко, Т. О. Жирова, М. Б. Кулеба // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2020. – № 41. – С. 55 - 60. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced