Методика розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Чибіряков, В. К.
Жупаненко, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано методику розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини, що реалізує комбінований двох-етапний чисельно-аналітичний підхід. Аналітичний етап розрахунку полягає в зниженні вимірності вихідних співвідношень динамічної задачі теорії пружності шляхом застосування узагальненого методу скінчених інтегральних перетворень по поперечній координаті та методу Фур’є по коловій координаті. Для чисельного розв’язання редукованої одновимірної задачі пропонується два альтернативних підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розв’язанні тестових задач.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, власні коливання пластин, теорія пружності, редукована задача, змінна товщина
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Методика розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 30 – 46. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання