Локалізація дефекту типу «тріщина» на решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-D структурах

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано метод визначення розташування дефекту типу «тріщина» на регулярних поверхнях об’єктів будівництва за їх візуальним зображенням. Досліджена можливість застосування методу для решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-D структур.
Опис
Ключові слова
решітчаста структура, паралелограм, функція кольору, тріщина, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Горда О. В. Локалізація дефекту типу «тріщина» на решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-D структурах / О. В. Горда // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 75 - 80. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання