Місцеві вибори 2015 та їх вплив на регіональні процеси в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Місцеві вибори 25 жовтня 2015 р. проходили за новою виборчою системою, котра зазнала значної критики з усіх боків: політиків, експертів, журналістів, громадськості. Однак, незважаючи на суттєві вади, вона, на думку автора, все ж стала кроком уперед порівняно з попередньою виборчою системою закритих партійних списків, поєднаних з мажоритарною системою. Однак її аналіз не є темою цієї статті, тому детальніше розглянемо інший аспект - вплив результатів місцевих виборів на регіональні процеси в Україні. У цьому контексті зазначимо, що ці вибори мали як позитивні, так і негативні наслідки. Зважаючи на те, що на них змагалися виключно політичні партії, їхні результати становлять достовірну репрезентацію політичних уподобань українців.
Опис
Ключові слова
місцеві вибори, регіональні процеси в Україні, політична регіоналізація
Бібліографічний опис
Малиновський В. Я. Місцеві вибори 2015 та їх вплив на регіональні процеси в Україні / В. Я. Малиновський // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 91 - 97. - Бібліогр. : 8 назв.