Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чернишев, Денис Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розкрито контентно-процесуальну сутність дефініції «організаційно-технологічна надійність» (ОТН) будівництва шляхом належного узгодження змісту та еволюційної траєкторії цієї дефініції з теоретичним підґрунтям та практикою організації будівництва, а також сучасними уявленнями щодо біосферосумісності у будівництві. У разі недостатнього врахування об’єктивності вимог законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище та катастрофічними наслідками для біосфери й людини. Відповідно до концепції біосферної сумісності здійснено формування методологічних та аналітичних вимог щодо запровадження та побудови інструментарію організації будівництва та організаційно-технологічного супроводу будівельних проектів на засадах біосферосумісності згідно з Міжнародними нормами (EN 1990:2001 / Eurocode – Basis of structural design).

Опис

Ключові слова

організаційно-технологічна надійність будівництва, біосферосумісність у будівництві, реінжиніринг, будівельний проект, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишев // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 205 - 209. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced