Передумови та практика розвитку рекреації у сільських поселеннях

Ескіз

Дата

2016

Автори

Панченко, Т. Ф.
Чижевська, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті висвітлено завдання створення системи сільської рекреації; розкрито сутність парадигми: сільська рекреація - сільський туризм; розглянуто законодавство, проблеми розвитку та приклади використання сільського середовища для відпочинку населення.

Опис

Ключові слова

сільські поселення, сільська рекреація, сільське рекреаційне середовище, сельские поселения, сельская рекреация, сельское рекреационное среду, rural settlements, rural recreation, agricultural recreational environment, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Панченко Т. Ф. Передумови та практика розвитку рекреації у сільських поселеннях / Т. Ф. Панченко, Л. О. Чижевська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 19-27. - Бібліогр. : 6 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced