Місцеві референдуми: зарубіжний досвід і українські реалії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Дмитренко, Оксана Сергіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Адміністративно-територіальна реформа, яка розпочата в Україні, є однією із найсерйозніших і найважливіших реформ, що надасть нового поштовху у розвитку демократії. Важливим завданням цієї реформи є децентралізація влади та розвиток місцевого самоуправління. Як свідчать численні дослідження, найбільш активними і дієвими формами участі населення в управлінні справами громади є місцеві референдуми. Проведення референдумів на місцевому рівні закріплено законами більшості демократичних європейських країн.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальна реформа, місцевий референдум
Бібліографічний опис
Дмитренко О. С. Місцеві референдуми: зарубіжний досвід і українські реалії / О. С. Дмитренко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 142-145. - Бібліогр. : 5 назв.