Прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Балдук, Георгій Павлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі проаналізовані припущення, на яких засновані наявні моделі прийняття управлінських рішень, вимоги й принципи щодо управлінських рішень. За результатами аналізу була обґрунтована певна некоректність використання наявних моделей прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами. Для вирішення проблем з непорозуміння всередині команди проекту стосовно цілі проекту, неповноти або неточності інформації були запропоновані додаткові вимоги та принципи до процесу прийняття управлінських рішень. Розроблені пропозиції, що відповідають засадам управління проектами та реальним управлінським ситуаціям.

Опис

Ключові слова

управлінські рішення, модель, інвестиційно-будівельні проекти, вимоги, принципи

Бібліографічний опис

Балдук Г. П. Прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами / Г. П. Балдук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 16-21. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced