Вплив політики київських князів на формування релігійного життя історичного Києва

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бачинська, Ольга Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Об’ єктом дослідження є храми Києва до 1917 р. Особливо важливим в релігійному житті Києва був період Київської Русі. Всі процеси того часу - хрещення, прийняття православ'я, утворення Київської митрополії, вплинули на подальшу історію України. Саме тому предмет дослідження: значення храмобудівельної діяльності на території Києва часів Київської Русі для наступних періодів міста. Мета дослідження: виявити значення храмів Київської Русі для наступного розвитку міста. Методика дослідження: порівняльний аналіз історичних періодів в храмобудівництві на території Києва, принципів релігійного життя Києва та Візантії, храмобудівельної діяльності на території Києва і Константинополя в Візантії.

Опис

Ключові слова

релігійне життя історичного Києва, храм, політика Київських князів, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Бачинська О. В. Вплив політики київських князів на формування релігійного життя історичного Києва / О. В. Бачинська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 285 - 291. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced