Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
При проектуванні пристроїв з еластомірними елементами конструкцій в якості демпферів одним з надважливих завдань є визначення їх напружено-деформованого стану в умовах експлуатаційних навантажень, а також прогнозування їх довговічності на основі різних критеріїв руйнування.Такі конструкції, як правило, працюють в умовах циклічного деформування, при цьому проявляється ефект розсіювання енергії деформації, що призводить до дисипативного розігріву в’язкопружних еластомерних елементів. Розглянуто процеси деформування та дисипативного розігріву гумових вібро- та сейсмоізоляторів. Для розв’язання задачі термомеханіки конструкцій з початковими напруженнями використовується інкрементальна теорія деформованого тіла. Для розв’язання задачі деформування слабостисливих еластомерних елементів використовується моментна схема скінченних елементів з потрійною апроксимацією переміщень, деформацій та функції зміни об’єму. Для розв’язання зв’язаної задачі термопружності використовується метод послідовних наближень.
Опис
Ключові слова
еластомери, початкові напруження, інкрементальна теорія, моментна схема скінченних елементів, термопружність, теплопровідність, дисипація енергії, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Козуб Ю. Г. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів / Ю. Г. Козуб, І. І. Солодей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 81 - 86. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання