Наукові засади систематизації груп засуджених в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу

Ескіз недоступний
Дата
2011
Автори
Третяк Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлено проблеми диференціації колективу засуджених у середовищі виправного закладу. Розподіл і класифікація особистості за різними категоріями надає можливість створення зведеної систематики колективу засуджених і службового персоналу пенітенціарного закладу, вивчення режимів та ритмів їх функціонування у відповідному архітектурному середовищі .
Опис
Ключові слова
кафедра рисунку і живопису, пенітенціарний заклад, систематика особистості засудженого, архітектурне середовище, attendance centre, systematization of personality of prisoners, architectural environment, пенитенциарное учреждение, систематика личности осужденного, архитектурная среда
Бібліографічний опис
Третяк Ю. В. Наукові засади систематизації груп засуджених в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу / Ю. В. Третяк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 408 - 415. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання