Фінансово-правовий інститут трансфертування як можлива складова будівельного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Устинова, Ірина Петрівна
Яківчук, Жанна Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В сучасних умовах міждисциплінарних та міжгалузевих зв’язків у праві важливе значення відіграє виокремлення тих суспільних відносин, які регулюються відповідними галузями права. Питання міжбюджетних відносин у фінансовому праві посідає відповідне місце і при формуванні групи таких відносин у будівельному праві.
Опис
Ключові слова
будівельне право, фінансування будівництва, трансфертування
Бібліографічний опис
Устинова І. П. Фінансово-правовий інститут трансфертування як можлива складова будівельного права / І. П. Устинова , Ж. В. Яківчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 109 - 113. - Бібліогр. : 3 назви.