Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання

Ескіз

Дата

2019

Автори

Редько, І. О.
Редько, А. О.
Приймак, О. В.
Бурда, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відомо, що енергетично ідеальне теплотехнологічне підприємство повинно використовувати електроенергію, яка виробляється комбінованим засобом на власному вторинних ресурсах. Відтак необхідна заміна обладнання, яке використовує дорогі види енергії на альтернативні. До таких технологій відносяться холодильні машини і теплові насоси, які використовують абсорбційні процеси. Теплові насоси мають велику перевагу за рахунок незначної вартості енергоресурсів: потреба в їхньому використанні раніше була відсутня, оскільки нагрів можливо було здійснювати альтернативними технологіями, більш прийнятими, а в утилізації низькопотенційних теплових потоків не було економічної необхідності. Аналіз ефективності систем центрального теплопостачання України показує, що в сучасних економічних умовах тенденція систем теплопостачання може розвиватися в наступних напрямках: застосування знижених параметрів температурного графіка, засобів регулювання і автоматизації, застосування конденсаційних потоків з глибоким охолодженням продуктів згоряння біопаливних котлів, застосування парокомпресійних і абсорбційних теплових насосів, використання вторинних енергоресурсів промислових підприємств, когенераційних установок, підвищення теплотехнічних характеристик будівель. Модернізація з застосуванням даних заходів може суттєво підвищити економічні і технічні характеристики теплогенераційного і теплопостачального обладнання.

Опис

Ключові слова

тепловий насос, теплоенергетична система, система центрального теплопостачання, вторинний енергоресурс, енергоефективність, охолодження продуктів згоряння, теплогенераційне обладнання, абсорбційні процеси, тепловые насосы, теплоэнергетические системы, системы центрального теплоснабжения, ВЭР, энергоэффективность, охлаждения продуктов сгорания, теплогенерирующее оборудование, абсорбционные процессы, heat pumps, heat and power systems, central heating systems, secondary energy resource, energy efficiency, cooling of combustion products, heat generating equipment, absorption processes

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання / І. О. Редько, А. О. Редько, О. В. Приймак, Ю. О. Бурда // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 28. - С. 41-47. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset