Вимоги національної безпеки в просторовій організації України та її регіонів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Габрель, Микола Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

На сьогодні дослідження умов і чинників безпеки держав і народів знаходяться насамперед у полі зору військових, аналітиків і політологів. Існують спеціальні інститупії, які вивчають різні аспекти війни і миру, зокрема Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI). В Україні також функціонують інститути вивчення проблем національної безпеки. Національна безпека стосується не лите проблеми війни і миру, а й екологічної; ресурсної, інформаційної та криміногенної безпеки, захисту духовних і культурних цінностей народу. На нині ці актуальні проблеми досліджуються переважно незалежно, хоч їх взаємозв’язки й гострота вимагають системного підходу та участі фахівців різних предметних сфер.

Опис

Ключові слова

національна безпека, просторова організація

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Вимоги національної безпеки в просторовій організації України та її регіонів / М. М. Габрель // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 170 - 176. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced