Кластерний підхід у регіональному розвитку туризму

Ескіз

Дата

2018

Автори

Опанасюк, Наталія Анатоліївна
Охріменко, Алла Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Актуальність і проблемність досліджень, пов’язаних із розвитком туристичних кластерів, зумовлена: 1) ймовірною значною ефективністю кластерних утворень у туризмі; 2) недостатністю досліджень щодо формування й функціонування таких кластерів; 2) відсутністю єдиної методики ідентифікації регіональних туристичних кластерів; 3) недосконалістю механізму державно-приватного партнерства щодо розвитку туризму; 4) відсутністю правових норм щодо утворення й функціонування туристичних кластерів. Саме тому актуалізується питання дослідження сутності, місця й ролі туристичних кластерів на регіональному рівні та обґрунтування необхідності їх функціонування й розвитку в Україні.

Опис

Ключові слова

туристичний кластер, регіональний розвиток, розвиток туризму

Бібліографічний опис

Опанасюк Н. А. Кластерний підхід у регіональному розвитку туризму / Н. А. Опанасюк, А. Г. Охріменко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 176 - 181. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced