Архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов в условиях повышенной сейсмичности г. Тегеран

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрена геолого-сейсмическая характеристика территории г. Тегеран, выявлены стадии исследований при проектировании зданий в условиях повышенной сейсмичности, определены основые факторы влияния для увеличения сейсмостойкости многоэтажных зданий.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, повышенная сейсмичность, многоэтажные жилые дома, архитектура, конструктивные системы, high seismicity, high-rise residential buildings, the architecture, the construction system
Бібліографічний опис
Азари Алиреза Архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов в условиях повышенной сейсмичности г. Тегеран / Алиреза Азари // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 47 - 56. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання