Вип. 47

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 53
 • Документ
  Виявлення ефективних об’ємно-просторових рішень висячих конструкцій і доцільність їх застосування в архітектурі і будівництві
  (КНУБА, 2013) Штолько, В. Г.
  Розглянуто виявлення різновидів просторових форм висячих покриттів і просторових композицій на їх основі.
 • Документ
  Техногенно–нагруженная территория и риск для здоровья населения
  (КНУБА, 2013) Семененко, М. В.
  Затрагиваются вопросы влияния уровня техногенной нагрузки на здоровье населения. Сделан анализ и предложены выводы о необходимости дальнейшего развития методологии оценки риска жизнедеятельности человека, которая является мощным инструментом для разработки путей его снижения.
 • Документ
  Особливості розміщення і експлуатації тягових підстанцій міського пасажирського транспорту у містах України на сучасному етапі
  (КНУБА, 2013) Рейцен, Є. О.; Сірош, С. В.
  Розглянуто проблеми, при розміщенні об’єктів міського електротранспорту, їх проектуванні та будівництві; структуру енергетичних систем міського пасажирського транспорту; методи розрахунку тягових мереж; проблеми відведення земельних ділянок під будівництво енергосистем МПТ та недоліки в законодавчій базі України.
 • Документ
  Методи трансформування координат в різних геоінформаційних системах
  (КНУБА, 2013) Постельняк, А. А.
  Розглянуті можливості основних представлених на ринку геоінформаційних систем виконувати трансформування координат для растрових та векторних даних.
 • Документ
  Особливості функціонально-планувальної структури планетаріїв
  (КНУБА, 2013) Зауральська, О. О.; Гавриленко, О. О.
  Розглянуто особливості функціонально-планувальної структури планетаріїв, вимоги щодо їх розміщення, наповнення та функціонування. Розглянуто існуючу класифікацію планетаріїв та окремих їх елементів.
 • Документ
  Алгоритмічна модель визначення показників ризику кредитів, наданого підприємству
  (КНУБА, 2013) Якимчук, І. М.; Бондар, О. А.; Каширіна, І. М.
  Розглядається доцільність використання алгоритмічної моделі управління кредитними ризиками підприємства. Визначаються основні методи та особливості такої моделі, доводиться їх економічна доцільність.
 • Документ
  Сучасна концепція застосування GNSS-технологій при вирішенні задач геодезичого моніторингу інженерних споруд
  (КНУБА, 2013) Шульц, Р. В.; Анненков, А. О.
  Наведено основні підходи до виконання геодезичного моніторингу засобами GNSS-технологій. Розглянуто можливі варіанти створення систем геодезичного моніторингу на базі GNSS-технологій з врахуванням сучасних досягнень в галузях розроблення геодезичних приладів, телекомунікаційних систем та супутникових технологій.
 • Документ
  Розрахунок точності інженерно-геодезичних робіт при визначенні напружено-деформованого стану магістральних газопроводів
  (КНУБА, 2013) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напружено деформованого стану магістральних трубопроводів які знаходяться в складних ґрунтових умовах. Запропоновано рекомендації щодо підвищення точності виконання інженерно-геодезичних робіт в небезпечних геологічних умовах.
 • Документ
  Енергоощадність в обєктах еко-архітектури
  (КНУБА, 2013) Чорноморденко, Є. І.
  Розглянуто основні системи енергоефективності та енергозбереження будівельних об’єктів. Проаналізовано поєднання енергоощадних систем при формуванні об’ємно-планувальних та конструктивних рішень у об’єктах еко-архітектури.
 • Документ
  Еколого-містобудівна оцінка стану довкілля
  (КНУБА, 2013) Шилова, Т. О.; Шевель, В. В.
  Розглядаються етапи й способи здійснення і застосування всебічної та багатогранної еколого-містобудівної оцінки території, яка дасть змогу правильно приймати управлінські рішення та розробляти програму заходів щодо поліпшення стану довкілля та життя населення.
 • Документ
  Особливості застосування методичних підходів щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) у різних містобудівних умовах
  (КНУБА, 2013) Тузова, Л. І.; Берова, П. І.
  Проведено аналіз та систематизація існуючих методичних підходів та методів визначення земельної ділянки багатоквартирного житлового будинку в межах існуючої забудови та запропоновані розрахункові моделі визначення площі земельної ділянки багатоквартирного житлового будинку в різних містобудівних умовах.
 • Документ
  Технологія зведення монолітних багатоповерхових будівель і перспективи її розвитку
  (КНУБА, 2013) Тонкачеєв, Г. Н.; Шарапа, С. П.; Клис, М. В.
  Запропоновано аналіз варіантів опалубних систем, що використовуються для зведення багатоповерхових будівель. Визначено області раціонального застосування кожного варіанту. Проведено порівняння техніко-економічних показників систем.
 • Документ
  Взаємодія служби містобудівного кадастру та дозвільного центру
  (КНУБА, 2013) Смілка, В. А.
  В м. Києві існує проблема, яка полягає у відсутності повноважень у місцевого органу містобудування та архітектури щодо розгляду проектної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів містобудування та відсутність відомостей про прийняття цих об’єктів в експлуатацію. Частково вирішити цю проблему пропонується за рахунок організації співпраці з Київським міським дозвільним центром в частині реєстрації в базі даних містобудівного кадастру документів та відомостей, що стосуються земельних питань та об’єктів містобудування.
 • Документ
  Принципи, підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості
  (КНУБА, 2013) Сердюченко, Н. Б.
  Розглянуті методичні підходи та принципи щодо визначення оцінки вартості об’єктів нерухомості.
 • Документ
  Прогноз ризиків дії факторів міського середовища
  (КНУБА, 2013) Штепа, К. О.
  Розглянуто прогноз стану міського середовища на основі аналізу ризику з виявленням якісної характеристики небезпеки. Визначено основні види ризику та встановлено індекс безпеки від дії факторів.
 • Документ
  Проблеми формування пішохідних просторів нових житлових районів великих міст України
  (КНУБА, 2013) Старжинський, Ю. М.
  Розглянуто існуючі проблеми формування пішохідних просторів нових житлових районів великих та середніх міст України. Проаналізовано сучасний стан пішохідної мережі та виявлено важливі принципи організації пішохідних просторів.
 • Документ
  Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів
  (КНУБА, 2013) Телима, С. В.; Тугай, Я. А.; Олійник, Е. О.; Майстренко, Г. В.
  Дається аналіз сучасних математичних моделей і фільтраційних розрахунків променевих водозаборів і дренажів. Зазначається, що сучасні методи розрахунку розроблені на основі значної схематизації реального підземного потоку як в плані так і по глибині і тому потребують значного удосконалення і уточнення.
 • Документ
  Давні ідеальні міста, як перша спроба налагодити трудові зв’язки міста
  (КНУБА, 2013) Свобода, Д. Г.
  Розглядаються основні теорії формування трудових зв’язків давніх ідеальних міст.
 • Документ
  Аналіз доцільності формування та виведення на ринок нового об’єкту нерухомості
  (КНУБА, 2013) Тацій, Ю. О.
  Проведено дослідження підходів до девелопменту нерухомості і виявлені основні напрямки аналітичних досліджень які визначають доцільність виведенні нового об’єкту на ринок нерухомості з врахування існуючого містобудівного середовища.
 • Документ
  Методика пропорціонування в процесі гармонізації сучасної міської забудови м. Києва
  (КНУБА, 2013) Сьомка, С. В.
  Піднята проблема можливого використання методики пропорціонування в процесі проектування нового будівництва та гармонізації сучасної міської забудови. Обстоюється думка, що величезний світовий досвід гармонізації простору методами і засобами класичної архітектурної композиції цілком можливо використовувати в системі сучасного проектування. Нажаль, набуті тисячоліттями знання людства в галузі адаптації методики пропорціонування в гармонізації панорамних розгорток практично не використовується сучасними задачами в формуванні архітектури древнього Києва.