Функції управління ресурсами підприємств у 4П-середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Єгорченкова, Наталія Юріївна
Єгорченков, Олексій Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено функції управління ресурсами проектів, програм, портфелів проектів і програм, і проектно-орієнтованого підприємства, які не реалізовані у сучасних інструментальних програмних засобах. Визначено, що для ефективного управління ресурсами портфеля проектів і програм необхідна розробка оригінальних підходів, моделей і методів переробки інформації для прийняття раціональних рішень щодо розподілу покупних і виготовлених ресурсів, а також щодо виробничої програми їх виготовлення. Оскільки основна задача управління ресурсами ‒ забезпечити їх оптимальне використання для отримання продукту проекту, запропоновано вирішити такі задачі: планування потреби в ресурсах, планування отримання, отримання, зберігання, доставка, використання, звітність. На основі формалізованих класів функцій управління ресурсами проектів, які вирішують наведені завдання, можна розроблювати модулі функціональної надбудови проектів, програм, портфелів проектів і програм, і проектно-орієнтованого підприємства.
Опис
Ключові слова
управління ресурсами, управління проектами, 4П-середовище, функції управління, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Єгорченкова Н. Ю. Функції управління ресурсами підприємств у 4П-середовищі / Н. Ю. Єгорченкова, О. В. Єгорченков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 45-50. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання