Лінійна алгебра

Ескіз

Дата

2023

Автори

Бондаренко Н.В.
Отрашевська, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено розділ «Лінійна алгебра» курсу «Вища математика», який включає такі теми: комплексні числа, многочлени та їхні корені, алгебру матриць, визначники, системи лінійних рівнянь, лінійні простори, лінійні оператори у векторних просторах. Містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач та вправи для самостійної роботи.

Опис

Ключові слова

лінійна алгебра, вища математика, числа, многочлени, система лінійного рівняня, лінійний простір, кафедра вищої математики

Бібліографічний опис

Бондаренко Н. В. Лінійна алгебра: навч. посібник для студентів галузі знань 19 «архітектура та будівництво», спец. 192 «будівництво та цивільна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Н. В. Бондаренко, В. В. Отрашевська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 179 с. - Бібліогр. : с. 179.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset