Міста Волині у складі Великого Князівства Литовського ХVI ст

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бортнікова, Алла Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Місто в Середні віки і в ранній Новий час зазвичай було адміністративним і культурним центром відповідної території, осередком торгової і промислової діяльності, на його території діяли господарські суб’єкти різного підпорядкування, а міські жителі відрізнялись від інших соціальних груп не лише обсягом прав, але й характером праці, сферою професійних занять. Це вимагало відповідної правової регламентації й безпосередньо відбивалося на порядку міського управління, його структурі, функціях, характері зв’язків з інститутами державної влади.

Опис

Ключові слова

місто приватновласницьке, урбанізація

Бібліографічний опис

Бортнікова А. В. Міста Волині у складі Великого Князівства Литовського ХVI ст / А. В. Бортнікова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 156 - 161. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset