Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами

Ескіз

Дата

2012

Автори

Білощицький, Андрій Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розв’язку важливої науково-технічної проблеми підвищення ефективності і якості управління навчальними закладами на основі розробки і використання орієнтованої на освітні середовища методології управління проектами. Обґрунтоване застосування векторної парадигми до побудови методології управління проектами в освітніх середовищах. Класифіковано проекти освітніх середовищ, що дозволило виділити та формалізувати інформаційно-продуктові проекти, як основи в діяльності навчальних закладів. Створено понятійний базис методології проектно-векторного управління освітніми середовищами. Формалізовано виміри ПВП, в яких знайшли відображення цінності освітніх середовищ, і які характеризують розвиток проектів через рух об’єктів і суб’єктів цих проектів в проектно-векторному просторі. Розроблено математичну модель управління проектами освітніх середовищ, оригінальність якої забезпечується представленням сутностей проектів, продуктів, інструментів і суб’єктів освітніх середовищ, як об’єктів проектно-векторного простору які рухаються від початкової точки (зародження проекту) до його завершення. Розроблено нові методи управління інформаційно-продуктовими проектами через визначення оптимальної траєкторії руху об’єктів освітніх середовищ у проектно-векторному просторі. Створено науково-методичні основи та розроблено структуру нової методології проектно-векторного управління освітніми середовищами. Запропоновано компоненти суб’єктивно-інформаційної і технічної складових методології проектно¬векторного управління освітніми середовищами. Розроблено структуру системи управління проектами освітніх середовищ. Робота впроваджена в освітніх закладах України.

Опис

Ключові слова

методологія проектно-векторного управління, управління проектами в освіті, освітнє середовище, управління освітніми середовищами

Бібліографічний опис

Білощицький А. О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .- Київ, 2012. - 35 с. - Бібліогр. : с. 29 - 34.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced