Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Побудовано концептуальну модель операційної підсистеми з точки зору теорії автоматичного управління. Визначено її властивості і відмінність від проектної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Побудовано концептуальну модель проектної підсистеми. Визначено її властивості і відмінність від операційної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Поставлено проблему взаємодії проектної і операційної підсистем. Запропоновано біадаптивність як принцип взаємодії. Сформульовано задачу побудови біадаптивних управлінських систем і запропоновано їх структуру. Визначено об’єкт управління для біадаптивних управлінських систем – об’єкт біадаптивного управління. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Опис
Ключові слова
проектно-орієнтовані підприємства, біадаптивне управління, біадаптивні управлінські системи, об’єкт біадаптивного управління
Бібліографічний опис
Тесля Ю. М. Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління / Ю. М. Тесля, О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 129-136. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання