Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Тесля, Юрій Миколайович
Тімінський, Олександр Георгійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Побудовано концептуальну модель операційної підсистеми з точки зору теорії автоматичного управління. Визначено її властивості і відмінність від проектної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Побудовано концептуальну модель проектної підсистеми. Визначено її властивості і відмінність від операційної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Поставлено проблему взаємодії проектної і операційної підсистем. Запропоновано біадаптивність як принцип взаємодії. Сформульовано задачу побудови біадаптивних управлінських систем і запропоновано їх структуру. Визначено об’єкт управління для біадаптивних управлінських систем – об’єкт біадаптивного управління. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Опис
Ключові слова
проектно-орієнтовані підприємства, біадаптивне управління, біадаптивні управлінські системи, об’єкт біадаптивного управління
Бібліографічний опис
Тесля Ю. М. Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління / Ю. М. Тесля, О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 129-136. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання