Політичні протести в сучасній Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дмитренко, Степан Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Політичний протестний рух у сучасній Україні, попри значну увагу вітчизняних науковців та буремну соціально-політичну практику на центральному та регіональному рівнях, залишається важливим та актуальним для дослідження соціально-політичним феноменом. До сьогодні у політичній науці є дискусійними форми його прояву та здійснення, технології реалізації, мотиви, ефективність та рівень конструктивності чи деструктивності у впливах на реальну політику. З огляду на це, теоретичне уточнення та поглиблення дослідження цього явища не втрачає своєї важливості у сучасній Україні та актуалізуює потребу всебічного вивчення вітчизняних протестних процесів.

Опис

Ключові слова

політичні протести, політичний протестний рух в сучасній Україні

Бібліографічний опис

Дмитренко С. П. Політичні протести в сучасній Україні / С. П. Дмитренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 174 - 177. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced