Науково-освітні кластери в контексті цілей регіонального розвитку: правовий аспект

Ескіз

Дата

2016

Автори

Алєксєєнко, Ірина Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сучасна конкуренція різних освітніх систем – це ключовий елемент глобальної конкуренції, який вимагає постійного оновлення технологій, прискореного освоєння інновацій, швидкої адаптації до вимог глобального світу. Тому одним із механізмів розвитку системи освіти є кластерний підхід на основі взаємодії, партнерства, співпраці, діалогу між зацікавленими суб’єктами: закладами освіти, працедавцями, органами управління, суспільними організаціями. Однією з форм такої співпраці є створення науково - освітніх кластерів в регіонах.

Опис

Ключові слова

науково-освітні кластери, цілі регіонального розвитку

Бібліографічний опис

Алєксєєнко І. В. Науково-освітні кластери в контексті цілей регіонального розвитку: правовий аспект / І. В. Алєксєєнко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 277-279. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced