Принципи формування екологічної архітектури

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кавецька, Н. С.
Самойлович, Валентин Васильович
Юнаков, Сергій Федорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Узагальнено світовий досвід розвитку екологічної архітектури, визначені основні принципи та прийоми її формоутворення. The article discusses the relevance of ecological architecture, the principles and methods of its implementation. Ecological architecture is a new way of life, a new vector of thinking

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, екологічна архітектура, світовий досвід, ресурсозбереження, втілення в практику, ecological architecture, world experience, resource conservation, implementation in practice

Бібліографічний опис

Кавецька Н. С. Принципи формування екологічної архітектури / Н. С. Кавецька, В. В. Самойлович, С. Ф. Юнаков / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 489 - 495. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced