Bизначення області керованості потоків в автономних підграфах декомпозованої інженерної мережі

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто один із найбільш ефективних підходів до розв'язання задач математичного програмування в умовах великої розмірності ‒ декомпозиційний підхід, згідно якого розв'язання основної задачі замінюється розв'язанням підзадач меншого розміру. Декомпозиційні методи при розв'язанні задач великого розміру дають можливість забезпечити раціональний режим обміну між оперативною і зовнішньою пам’яттю (при розв'язанні кожної окремої під задачі використовується тільки частина вхідних або проміжних даних). Як правило, розв'язання задач меншого розміру менш трудомістке з точки зору обчислення, тому що декомпозиційні методи забезпечують розчленування вхідної задачі на ряд простіших задач, що допомагає збільшити ефективність розв'язання задач великої розмірності звичайними методами, використовуючи їх в рамках декомпозиції. Запропоновано декомпозиційний алгоритм розрахунку області керованості потоків мережі, що декомпозується на дві підсистеми, пов'язані однією дугою.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, двокритеріальна оптимізація, граф, декомпозиція, область керованості потоків, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Безклубенко І. С. Визначення області керованості потоків в автономних підграфах декомпозованої інженерної мережі / І. С. Безклубенко, О. І. Баліна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 33-36. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання