Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента

Ескіз

Дата

2013

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Сахаров, О. С.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені основні співвідношення просторової задачі теорії пружності для призматичних тіл в місцевій криволінійній системі координат. На основі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення між переміщеннями, деформаціями і напруженнями.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, теорія пружності, криволінійна система координат, схема скінченних елементів

Бібліографічний опис

Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 3 – 12. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced