Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені основні співвідношення просторової задачі теорії пружності для призматичних тіл в місцевій криволінійній системі координат. На основі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення між переміщеннями, деформаціями і напруженнями.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, теорія пружності, криволінійна система координат, схема скінченних елементів
Бібліографічний опис
Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 3 – 12. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання