Вплив параметрів зовнішніх зусиль на форму дискретного каркасу поверхні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Ковальов, Сергій Миколайович
Ботвіновська, Світлана Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена пошуку залежностей параметрів зовнішніх зусиль від дискретних параметрів (i, j) топологічної схеми сітки. Різноманіття цих залежностей надасть необмежену свободу в управлінні формою дискретно представлених поверхонь для заданих крайових умов. В якості методу дискретного геометричного моделювання використовується статико-геометричний метод (СГМ), який дозволяє отримувати зрівноважені дискретні геометричні образи за рахунок дії на їх вузли зовнішніх зусиль. В дослідженнях показано, що залежність параметрів зовнішнього формоутворюючого навантаження від параметрів топологічної схеми сітки не призведе до появи нелінійності у системах рівнянь рівноваги вузлів.
Опис
Ключові слова
дискретний каркас, статична рівновага системи, зовнішнє навантаження, параболічні поверхні, формоутворення, статико-геометричний метод, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Вплив параметрів зовнішніх зусиль на форму дискретного каркасу поверхні / С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 137-141. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання