Регіональна політика в у мовах військово-політичного конфлікту на сході України : сучасні виклики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Пилипенко, Олександр Євгенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Регіональну політику уряд України проводить у надзвичайно складних умовах військово-політичного конфлікту у східих областях держави. Даний вид політики на сучасному етапі розвитку країни покликаний подолати нерівномірність економічного розвитку її різних територій.
Опис
Ключові слова
військово-політичний конфлікт, регіональна політика
Бібліографічний опис
Пилипенко О. Є. Регіональна політика в у мовах військово-політичного конфлікту на сході України : сучасні виклики / О. Є. Пилипенко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 264-269. - Бібліогр. : 5 назв.