Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Захарченко, П. В.
Юдічева, О. П.
Паламарчук, О. К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Анотація
За ДКПП рідкі шпалери мають код 20.30.12-90.00 «Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.», тобто вони віднесені до секції С «Продукція переробної промисловості». Під час встановлення коду за УКТЗЕД спочатку було встановлено − рідкі шпалери є нехарчовою продукцією і відносяться до хімічної продукції, тобто можуть бути класифіковані у розділі IV «Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості». Цей розділ містить 11 груп. Аналіз приміток та пояснень до розділу IV дає можливість віднести рідкі шпалери до групи 32 «Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки, замазки та інші мастики; чорнило, туш». Відповідно до пояснень до групи 32, рідкі шпалери – це невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь. Отже, код рідких шпалер за УКТЗЕД −3214900090.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, рідкі шпалери, кодування, УКТЗЕД, митне оформлення
Бібліографічний опис
Захарченко П. В. Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, О. К. Паламарчук // Товарознавчий вісник : зб. наук. праць / Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Байдакова Л.І.(ред.) [та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2019. – Вип. 12. - С. 105 − 115. - Бібліогр. : 10 назв.