Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Анотація
За ДКПП рідкі шпалери мають код 20.30.12-90.00 «Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.», тобто вони віднесені до секції С «Продукція переробної промисловості». Під час встановлення коду за УКТЗЕД спочатку було встановлено − рідкі шпалери є нехарчовою продукцією і відносяться до хімічної продукції, тобто можуть бути класифіковані у розділі IV «Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості». Цей розділ містить 11 груп. Аналіз приміток та пояснень до розділу IV дає можливість віднести рідкі шпалери до групи 32 «Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки, замазки та інші мастики; чорнило, туш». Відповідно до пояснень до групи 32, рідкі шпалери – це невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь. Отже, код рідких шпалер за УКТЗЕД −3214900090.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, рідкі шпалери, кодування, УКТЗЕД, митне оформлення
Бібліографічний опис
Захарченко П. В. Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, О. К. Паламарчук // Товарознавчий вісник : зб. наук. праць / Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Байдакова Л.І.(ред.) [та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2019. – Вип. 12. - С. 105 − 115. - Бібліогр. : 10 назв.