Методи проекції об'єктних моделей на структури даних

Ескіз

Дата

2015

Автори

Цюцюра, Світлана Володимирівна
Бородавка, Євгеній Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проблема адекватного збереження об'єктно-орієнтованих моделей в реляційні бази даних є актуальною задачею на сьогодні. Є декілька стандартних підходів до вирішення поставленої проблеми. Їх дослідження, аналіз переваг та недоліків, а також сфери можливого застосування наведено в даній статті. Як приклад використовувався фрагмент діаграми класів, що була розроблена для використання в системі автоматизованого проектування на основі життєвого циклу будівельного об'єкта. За результатами дослідження зроблено висновок, що найефективнішою стратегією є комбінація розглянутих методів залежно від поставленої мети.

Опис

Ключові слова

об'єктна модель, об'єктне реляційне перетворення, реляційна база даних, рефакторинг, проекція класів, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Цюцюра С. В. Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних / С. В. Цюцюра, Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 92-98. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset