Архітектура закордонних мусульманських духовнонавчальних установ на прикладі Росії (Санкт-Петербург, Москва, Казань)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Жовква, О. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто питання формування в Російській Федерації мусульманських релігійних освітніх закладів, в т.ч. при культових спорудах, на прикладі Санкт-Петербурга, Москви та Казані. Також приділена увага архітектурі мусульманських культових споруд та організації навчальноосвітнього процесу
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, медресе, мусульманські духовні навчальні заклади
Бібліографічний опис
Жовква О. І. Архітектура закордонних мусульманських духовнонавчальних установ на прикладі Росії (Санкт-Петербург, Москва, Казань) / О. І. Жовква // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 457-463. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання