Вип. 34

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 78
 • Документ
  Екологічний підхід у регулюванні містобудівних систем
  (КНУБА, 2013) Приймаченко, О. В.
  Розглянута основна проблема,пов’язана із швидкими темпами росту урбанізації, - стан екологічної ситуації міського середовища. Запропонована до розгляду модель регулювання містобудівних систем, як механізм управління урбанізаційними процесами.
 • Документ
  Громадські простори як складова багатофункціональних житлово-громадських комплексів
  (КНУБА, 2013) Шуляр, А. Р.
  в статті описано різні об’ємно-просторові конфігурації центральних громадських просторів багатофункціональних житловогромадських комплексів. Описано їхні якісні відмінності для різних містобудівельних контекстів (центральних районів, середмість та периферії)
 • Документ
  Сравнительный анализ архитектурно-пространственной организации жилой застройки ХІХ века в Ак-Мечети (Симферополе) и Бахчисарае
  (КНУБА, 2013) Нагаева, З. С.; Керимов, Э. С.-И.
  Встатье проведен краткий сравнительный анализ жилой застройки крымских татар XIX в. в Бахчисарае и Ак-Мечети, выявлены основные особенности планировочной структуры и художественной образности жилой застройки.
 • Документ
  Проблемы градостроительного развития приморских територий
  (КНУБА, 2013) Панченко, Т. Ф.
  Рассматриваются эколого–градостроительные проблемы глобального, регионального и локального значения, возникающие в процессе развития приморских территорий Черноморского побережья
 • Документ
  Поняття історичного комплексу. Класифікація історичних комплексів
  (КНУБА, 2013) Корнєва, О. В.
  Характеризується основне поняття історичного комплексу,що є необхідним при визначенні необхідних реконструктивних заходів. Також формується класифікація історичних комплексів.
 • Документ
  Основні критерії гармонійного взаємозв'язку в системі "людина - міське середовище"
  (КНУБА, 2013) Клюшниченко, Є. Є.; Штепа, К. О.
  Розглянуто оцінку взаємодії людини і оточуючого міського середовища. Графічно зображено залежність дії несприятливих факторів від поточного часу і місця перебування людини в міському середовищі протягом дня.
 • Документ
  Формування теоретичної моделі екскурсійного маршруту
  (КНУБА, 2013) Антонець, М. О.
  У статті відбувається формування теоретичної моделі екскурсійного маршруту. Проаналізовано композиційні елементи, що застосовуються у драматургії, кінематографії та проведено аналогію з тими, що використовуються при створенні екскурсії. Встановлено зв'язок особливостей глибинно-просторової композиції та моделі маршруту.
 • Документ
  Інтерпретація понять порядку і безладу в теорії містобудування
  (КНУБА, 2013) Гоблик, А. В.
  Представлена авторська інтерпретація поняття порядку і безладу в теорії містобудування.
 • Документ
  До проблеми інтеграції історичних планувальних структур у композицію сучасного міста (на прикладі міста Жовква)
  (КНУБА, 2013) Запунна, Є. О.
  У статті розглянуто сутність терміну інтеграція по відношенню до містобудівного каркасу міста, графічно зафіксовано історичні планувальні структури та архітектурні одиниці міста Жовква, показано їх комунікаційні зв'язки; застосовано метод візуальної аналітики до планів міста, приведені пропозиції щодо поліпшення деяких аспектів його функціонування.
 • Документ
  Типи орендного житла у сформованій забудові центрів великих міст
  (КНУБА, 2013) Вербицька, У. Ю.
  Аналізуються особливості орендного житла, яке розташовується у центральній частині міста. Зокрема розглянуто існуючі типи такого житла та попит на нього. Аналізуються закордонний та вітчизняний досвід та зразки проектування орендного житла в центральній частині міста.
 • Документ
  Особливості дизайну середовища, що трансформується
  (КНУБА, 2013) Зенькович, Н. Г.
  У статті досліджується особливості та проблеми формування дизайну середовища, що трансформується. Наведені основні види та типи цього середовища та надана їх характеристика.
 • Документ
  ВІМ в курсі «Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання»
  (КНУБА, 2013) Левченко, О. В.
  У статті подані теоретичні матеріали до якісного опрацювання студентами курсу «Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання» як основи для тривимірного моделювання і розрахунку архітектурно-будівельних об'єктів, що викладається паралельно з вивченням студентами «Архітектурного проектування» перед виконанням дипломного проекту магістра (спеціаліста).
 • Документ
  Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру
  (КНУБА, 2013) Пилипчук, О. Д.
  У статті піднято питання про актуальність використання кольору в сучасному мистецтві і проектуванні інтер’єрного простору, та його взаємодія з художньою формою в візуально-просторовому середовищі. Як приклади, приведені художні роботи автора.
 • Документ
  Еволюція синтезу інформаційних структур в архітектурі
  (КНУБА, 2013) Трофимчук, С. М.
  У статті сформульовані типи відображення інформаційних комунікацій в архітектурні, визначено тенденції їх розвитку
 • Документ
  Особливості використання екодизайну в сучасному інтер’єрі ванних кімнат
  (КНУБА, 2013) Гнатюк, Л. Р.; Царик, О. А.
  Розглянуто особливості стилю екодизайн та використання його у інтер’єрі ванних кімнат. Особливу увагу приділено використанню принципів екодизайну у формуванні комфортного середовища.
 • Документ
  Безбар'єрне архітектурне середовище. Системи орієнтації та отримання інформації
  (КНУБА, 2013) Чала, О. А.
  У статті розглянуто питання існуючих бар'єрів, їх приклади, а також приклади вирішення цієї проблеми. Розглянуто структуру системи орієнтації та отримання інформації для людей з обмеженими фізичними можливостями. Наведено приклади основних вимог до інформаційних елементів, а також приклади самих елементів.
 • Документ
  Експонування проектних вирішень у княжу добу
  (КНУБА, 2013) Диба, Ю. Р.
  У статті проаналізовано способи та практичні методи, використовувані будівничими для представлення проектних вирішень у архітектурній діяльності давньоруського періоду.
 • Документ
  Формування ергономічного архітектурного простору для людей з обмеженими фізичними можливостями
  (КНУБА, 2013) Семерун, Ю. А.
  Сформоване в сучасних умовах міста архітектурне середовище орієнтоване на людей практично здорових і взагалі не враховує обмежень, що виникають в осіб з фізичними і сенсорними відхиленнями – у тих, хто не може пройти по сходам, перебороти турнікет, відкрити квартирку у верхній частині вікна, побачити сигнал світлофора, почути повідомлення диспетчера на автовокзалі, потрапити в громадський транспорт іт. п. Тема створення оптимального ергономічного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями потребує ретельного дослідження. Ми маємо проникнутися цим питанням не лише як архітектори, а й як спеціалісти в області соціології. Цю проблему слід розглядати в глобальному державному масштабі, а архітектори і суспільство мають покласти початок цьому процесу, бо ми створюємо не просто архітектуру, а й комфортне середовище для життя.
 • Документ
  Ярмарка в караван-сарае
  (КНУБА, 2013) Салимов, А. М.; Гулямова, Н. Х.
  Освещена реконструкция и реставрация архитектурного памятника караван-сарая «Аллакулихана» расположенного в историкоархитектурном заповеднике ―Ичан Кала» в городе Хиве, а также работы по его приспособлении в годы независимости
 • Документ
  Ресурсозберігаюча архітектура: аналіз та концепції
  (КНУБА, 2013) Костюк, І. В.
  у даній статті піднята актуальна проблема сьогодення в архітектурному середовищі, зроблений аналіз ресурсозберігаючої архітектури та приведені початкові концепції по даному питанню