Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Попов, М. О.
Семко, І. Д.
Козак, І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Проведено стислий огляд існуючих методів оцінювання індексу листкової поверхні LAI. Відзначено, що більшість методів виявляються малоефективними на великих площах рослинності. Для подібних випадків запропонована методика дистанційного оцінювання індексу листкової поверхні, в основі якої – регресійна модель зв’язку між значеннями індексу LAI і даними авіаційної лідарної зйомки. Побудовано рівняння множинної регресії. Наведено результати випробування запропонованої методики, які підтверджують її достаньо високу точність і перспективність.
Опис
Ключові слова
рослинність, індекс листкової поверхні, дистанційне оцінювання, авіаційна лідарна зйомка, множинна регресія
Бібліографічний опис
Попов М. О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / О. М. Цікало, І. Д. Семко, І. Козак // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТПП, 2014. - Вип. 14. - С. 126 - 139. : Бібліогр. : 30 назв.
Зібрання