«Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бородавка, Є. В

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто елементи будівельного об'єкта та їх моделі подання на кожному етапі його життєвого циклу. Визначено базові геометричні примітиви для моделювання кожного елемента, а також розглянуто основні атрибути, що їх описують.

Опис

Ключові слова

будівельний об’єкт, елемент, геометричний примітив, атрибут, зв’язок, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бородавка Є. В. «Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 111 - 114. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset