«Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Бородавка, Є. В
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто елементи будівельного об'єкта та їх моделі подання на кожному етапі його життєвого циклу. Визначено базові геометричні примітиви для моделювання кожного елемента, а також розглянуто основні атрибути, що їх описують.
Опис
Ключові слова
будівельний об’єкт, елемент, геометричний примітив, атрибут, зв’язок, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. «Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 111 - 114. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання