Нормативно-правове забезпечення енергоефективного будівництва: сучасні тренди та виклики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Ткаченко, Володимир Володимирович
Климчук, Марина Миколаϊвна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У рамках гармонізації нормативно-правових актів у сфері енергоефективності будівництва з європейськими нормами Верховною Радою України прийнято Закон «Про енергетичну ефективність будівель», який регламентує введення сертифікації енергоефективності будинків.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, нормативно-правові акти, енергоефективність будівництва, європейські норми, державні будівельні норми, енергетичний сертифікат будівлі, будівельне законодавство
Бібліографічний опис
Ткаченко В. В. Нормативно-правове забезпечення енергоефективного будівництва : сучасні тренди та виклики / В. В.Ткаченко, М. М. Климчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 71 - 77. - Бібліогр. : 8 назв.