Актуальні питання регіональної політики в контексті розвитку будівельного комплексу

Ескіз

Дата

2015

Автори

Куліков, Петро Мусійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Розвиток будівельного комплексу все частіше називають освоєнням простору методами будівництва.

Опис

Ключові слова

розвиток будівельного комплексу, аспект регіональної політики

Бібліографічний опис

Куліков П. М. Актуальні питання регіональної політики в контексті розвитку будівельного комплексу / П. М. Куліков // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 8 - 12. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset