Актуальні питання регіональної політики в контексті розвитку будівельного комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Куліков, Петро Мусійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Розвиток будівельного комплексу все частіше називають освоєнням простору методами будівництва.
Опис
Ключові слова
розвиток будівельного комплексу, аспект регіональної політики
Бібліографічний опис
Куліков П. М. Актуальні питання регіональної політики в контексті розвитку будівельного комплексу / П. М. Куліков // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 8 - 12. - Бібліогр. : 8 назв.