Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто теоретичні і методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств та їх економічного стану в сьогоденні. Розглянуто методи, шляхи й етапи визначення конкурентних переваг підприємства, в т. ч. й оцінки конкурентної позиції та механізму вибору адекватної до ринкової ситуації конкурентної стратегії будівельного підприємства. А також, аналіз конкурентного середовища як процес виявлення сильних і слабких сторін підприємства, яке дає можливість уникнути антагоністичних конфліктів у процесі взаємодії з конкурентами, які більш активно планували розподіл і використання власних сил і ресурсів. Було розглянуто механізм житлового будівництва, який визначає основні параметри розвитку та функціонування підприємства-забудовника через систему ефективного управління ринковими факторами та внутрішніми перевагами підприємства, яке сприяє прийняттю правильних рішень щодо управління власними конкурентними перевагами та формуванню стратегії розвитку.
Опис
Ключові слова
конкуренція, конкурентна боротьба, конкурентне середовище, конкурентна перевага, конкурентоспроможність підприємства, споживач, попит, ринок, SWOT-аналіз, бенчмаркінг, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Сапіга П. А. Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва / П. А. Сапіга // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 173 - 178. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання