Управління розвитком міст

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто навчальний посібник д.т.н., професора Клюшниченко Є.Є. «Управління розвитком міст», виданий для студентів спеціальності «Міське будівництво і господарство».
Опис
Ключові слова
місто, житло, містобудівний розвиток, містобудівні заходи, база розвитку міст, державне управління в сфері містобудування, адміністративне управління містом, містобудівні вирішення, місторегулювальна документація, генеральний план міста, город, жилье, градостроительное развитие, градостроительные мероприятия, база развития города, государственное управление в сфере градостроительства, административное управление развитием города, градостроительные решения, градорегулирующая документация, генеральный план города, town, housing, town planning development, town planning arrangements, town development basis, state administration in the town planning field, town planning decisions, town planning regulation documentation, town master plan
Бібліографічний опис
Міщенко О. Д. Управління розвитком міст / О. Д. Міщенко, П. П. Чередніченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 334-338. - Бібліогр. : 1 назв.
Зібрання