Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Крап-Спісак, Наталія Павлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Актуальною проблемою у процесі дослідження конфігурацій туристичних потоків у системі управління проектами є використання математичного методу з використанням метрологічних чисел, який дає можливість проводити оцінку кількості туристів для заданого року дослідження та виконувати прогнозування кількості туристів. Метрологічні числа – це числа прикладних математичних досліджень, які записують як середньостатистичне значення кількості туристів та значення абсолютної Δх похибки, за якими із заданою ймовірністю P знаходять похибку результатів вимірювання. Для прогнозування кількості туристів використовують середнє значення метрологічних чисел плюс/мінус абсолютна похибка метрологічних чисел. Прогнозування кількості туристів дає можливість визначати число туристів для заданого року дослідження із урахуванням основних факторів впливу.

Опис

Ключові слова

туристичні потоки, метрологічні числа, балансове співвідношення, швидкість зміни числа туристів, прискорення зміни числа туристів, похибка обчислень, прогнозне значення числа туристів

Бібліографічний опис

Крап-Спісак Н. П. Використання математичних методів для прогнозування кількості туристів в Україні / Н. П. Крап-Спісак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 90 - 94. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced