Гендерна політика у сфері будівництва та архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Гербут, Надія Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Політика є складне суспільне утворення, що має багато власних характеристик. Ф. М. Рудич зазначає, що вона не обмежується лише контекстом влади: в її основі – індивідуальні, групові, суспільні інтереси [1, с. 82]. Інтереси жінок як більш дискримінованої (порівняно з чоловіками) соціальної групи також мають бути враховані при прийнятті політичних рішень як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Цілком закономірно, що Україна як країна, що обрала євроінтеграційний курс, має наслідувати європейську модель вирішення проблем гендерної нерівності. Євросоюз розробив та реалізовує стратегію «gender mainstreaming», що в більшості офіційних документах України перекладається як «комплексний підхід до проблем рівності жінок і чоловіків» і означає необхідність включення критеріїв гендерної рівності у всю систему організації суспільного життя.
Опис
Ключові слова
гендерна політика, сфера будівництва, сфера архітектури
Бібліографічний опис
Гербут Н. А. Гендерна політика у сфері будівництва та архітектури / Н. А. Гербут // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 225-236. - Бібліогр. : 26 назв.